aktualności

Dwór z Brzezin w skansenie

Wiosną 2020 r. w trudnej rzeczywistości pandemii kończyliśmy prace związane z restauracją dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Fundusze na ten cel pochodziły z Unii Europejskiej.

Przeniesienie pięknego, późnobarokowego dworu z podropczyckiej miejscowości Brzeziny niesie ze sobą wiele korzyści i pozwala osiągnąć kilka celów związanych z misją naszego Muzeum.

1. Zachowanie i bezpieczeństwo cennego i unikalnego zabytku architektury drewnianej
Dwór został zbudowany w 1753 r. Prezentuje on wysokie walory architektoniczne, a przez swoje burzliwe dzieje – także historyczne. Na terenie Podkarpacia możemy się doliczyć tylko jednego odpowiadającego mu rangą obiektu. Jest to dwór z Krzeczowic w Przeworsku. Dwór z Brzezin będzie objęty stałą opieką konserwatorską oraz dozorem. Został także wyposażony w niezbędne zabezpieczenia techniczne.

2. Uzupełnienie i komplementarność kolekcji
Zestawiając go w przestrzeni parku etnograficznego, uzupełniono powiększającą się kolekcję zabytków architektury drewnianej. Dzięki temu osiągnięto niezwykle ważny cel – skansenowska zabudowa będzie komplementarna. Warto dodać, że ekspozycja parku etnograficznego bez dworu i stosownej infrastruktury jest historycznie przekazem nieprawdziwym.

3. Podniesienie walorów turystycznych i kulturowych
Ogromną wartością skansenu w Kolbuszowej jest to, że prezentuje on dawną zabudowę z odtworzeniem jej naturalnego kontekstu. Restauracja dworu z Brzezin wraz z infrastrukturą, w sąsiedztwie stojącego już spichlerza dworskiego z Bidzin (1784 r.), stworzy niezwykle ciekawe miejsce. To wyraźnie podnosi atrakcyjność turystyczną regionu.

4. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych
Zestawiony w skansenie dwór z Brzezin będzie pełnił funkcje edukacyjne i kulturalne. Przygotowany projekt modernizacyjny wnętrz oraz przewidywane wyposażenie bardzo dobrze przysposabia go do tych zadań. Fundusze pozyskane z Unii Europejskiej pozwoliły na zakup mebli, sprzętu AGD do kuchni, sprzętu multimedialnego i potrzebnego nagłośnienia, a także fortepianu. Pozwoli to wykorzystać potencjał, jakim dysponuje Muzeum w tym zakresie, i ciągle rosnące zapotrzebowanie na usługi kulturalne i edukacyjne ze strony zwiedzających.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 421 700,94 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 135 704,13 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.MKL_20200305_2980.jpg
MKL_20200430_3182.jpg
MKL_20200430_3187.jpg
MKL_20200508_1677.jpg
MKL_20200513_3470.jpg
MKL_20200513_3474.jpg
MKL_20200513_3487.jpg
MKL_20200716_2934.jpg