Archiwum wystaw

2023 r.

 • „Przestrzenie” – wystawa malarstwa plenerowego ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej w spichlerzu z Bidzin
 • „Nie byłoby nas, gdyby nie las…” – wystawa podsumowująca projekt „Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny” w domu parafialnym z Książnic
 • Wystawa ilustracji Joli Richter-Magnuszewskiej do książki Joanny Papuzińskiej „Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe. Podkarpacie” w domu parafialnym z Książnic

2022 r.

 • „Natura koloru” – wystawa malarska Anny Zatorskiej w spichlerzu z Bidzin
 • „Mamy karmiące w obiektywie Karoliny Migurskiej" – wystawa fotograficzna w domu parafialnym z Książnic

2021 r.

 • Szlakiem podkarpackich wierzb – wystawa fotografii Agnieszki Piekarskiej w spichlerzu z Bidzin 
 • "A chłopska dusza niech w muzeum odpocznie..." - wystawa w domu z Żołyni

2020 r.

 • "Znikające obrazy podkarpacia...?" – wystawa fotograficzna w spichlerzu z Bidzin (współpraca z Mielecką Grupą Fotograficzną)

2019 r.

 • "Dawny przemysł wiejski – młynarstwo. Siła wiatru i wody"
 • "Nie tylko ocet. Kuchnia w PRL" – wystawa w domu z Żołyni
 • "Piękno w pejzażu odbite" – wystawa malarstwa (ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej) eksponowana w spichlerzu z Bidzin

2018 r.

 • Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach – wystawa fotograficzna w spichlerzu z Bidzin, następnie w domu z Żołyni
 • Cząstki codzienności – wystawa malarstwa Kingi Kolouszek w spichlerzu z Bidzin

2017 r.

 • Wystawa malarstwa Wojciech Trzyny w spichlerzu z Bidzin
 • Folklor Rzeszowiaków – obraz przemian – wystawa fotograficzna w domu z Żołyni

2016 r.

 • "Jak powstaje skansen" w domu z Żołyni Dolnej
 • Leszek Kuchniak – wystawa malarstwa i rzeźby w spichlerzu z Bidzin
 • "To, co najlepsze..." – wystawa fotograficzna podsumowująca 20 edycji Prezentacji Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków eksponowana w domu z Żołyni Dolnej

2013 r.

 • "Kraina na słupach" – Aleksander Bar; eksponowana w spichlerzu z Bidzin (EDD 2013)
 • "Okoliczności" – wystawa fotograficzna przygotowana przez Towarzystwo Kulturalne "JARTE" w Mielcu, eksponowana w spichlerzu z Bidzin
 • "Fotoszopa" – wystawa pokonkursowa zdjęć prezentująca architekturę i detal architektoniczny kolbuszowskiego skansenu, zorganizowana w spichlerzu z Bidzin
 • „Cerkwie pogranicza” – rysunki Mariusza Bajka – wystawa przygotowana w spichlerzu z Bidzin
 • "Z dna szuflady" – wystawa fotogramów prezentująca wiejskich muzykantów na starych fotografiach odnalezionych przez mieszkańców Gnojnicy i okolic; przygotowana w ramach Festiwalu Galicja/Gnojnica 2013 przez Fundację Muzyka Odnaleziona oraz Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu. Eksponowana w spichlerzu z Bidzin
 • Pokój wystawienniczy "Traditional and Wild" – wystawa w domu z Żołyni (do 2019 r.)

2012 r.

 • „Kiedy pierwszy nauczyciel...” – wystawa fotograficzna dotycząca szkolnictwa wiejskiego na przełomie XIX i XX wieku w budynku dawnej szkoły z Trzebosi
 • „Malowana jesień” – październik 2012, wystawa poplenerowa w budynku recepcji

2011 r.

 • „Maszyny i narzędzia rolnicze” – w stodole z Glin Małych
 • Poplenerowa wystawa snycerska uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie
 • „Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej – ropczyckie” – wystawa fotograficzna w budynku recepcji

2010 r.

 • „Niżańskie – zachowane przejawy kultury tradycyjnej” – wystawa fotograficzna w chałupie z Żołyni
 • "Skansen obiektywem malowany" - wystawa fotograficzna grupy "Negatywni" w budynku recepcji
 • "Wiatraki drewniane na Podkarpaciu - źródło siły i postępu" - wystawa fotograficzna dr Grażyny Stojak w budynku recepcji

2009 r.

 • „50 lat Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” w budynku szkoły z Trzebosi
 • „Leżajskie – zachowane przejawy kultury tradycyjnej” – wystawa fotograficzna w chałupie z Żołyni

2008 r.

 • „Wesele według Józefa Rysia” w chałupie z Żołyni
 • „3 x Wozowicz – malarstwo, rzeźba, wycinanka” w budynku dawnej synagogi
 • „Maciej Majewski – malarstwo” w budynku dawnej synagogi
 • „Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski Łańcut 2007” – malarska wystawa poplenerowa w budynku dawnej synagogi
 • „Ogólnopolski Plener Malarsko-Rzeźbiarski Kolbuszowa 2007” – malarska wystawa poplenerowa w budynku dawnej synagogi

2007 r.

 • „Zegary z kolekcji Zdzisława Bisza” w parku etnograficznym
 • „Krzyże i kapliczki przydrożne” (fotograficzna) w domu mieszczańskim z Żołyni
 • „Oleodruki ze zbiorów MKL” w parku etnograficznym
 • „Malarstwo i grafika Janusza Skowrona” w budynku dawnej synagogi
 • „Malarstwo i rzeźba Leszka Kuchniaka” w budynku dawnej synagogi
 • „Malarstwo Maksymiliana Starca” w budynku dawnej synagogi
 • „Malarstwo Wojciecha Trzyny” w budynku dawnej synagogi
 • „Międzynarodowy plener miast partnerskich – Mielec 2006” – malarska wystawa poplenerowa w budynku dawnej synagogi

2006 r.

 • „Malarska kronika XX wieku Eugeniusza Geno Małkowskiego”  w budynku dawnej synagogi
 • „Ogólnopolski Plener Malarski Kolbuszowa 2006” – wystawa poplenerowa w budynku dawnej synagogi

2005 r.

 • „Kolbuszowa 2005” – malarska wystawa poplenerowa w dawnej synagodze
 • „Izba posła ludowego Jana Sobka z Handzlówki” w chałupie z Budziwoja
 • „Pielgrzymki polskie Jana Pawła II” Adama Bujaka – wystawa fotograficzna w dawnej synagodze
 • „Gniazda rodowe Lubomirskich” – wystawa fotograficzna Adama Krzykwy z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w danej synagodze
 • „Natura i krajobrazy Izraela” Shai Ginotta z Izraela – wystawa fotograficzna w dawnej synagodze

2004 r.

 • „Godnie Święta – czas odradzania się życia” w dawnej synagodze
 • „Jak podróżują ludzie” – ekspozycja ze zbiorów Muzeum i Stowarzyszenia MIVA Polska w dawnej synagodze  
 •  „Kolbuszowa – skansen 2004” – malarska wystawa poplenerowa w dawnej synagodze
 • „Mój podpis pamiątką ci będzie – autografy z kolekcji Tadeusza i Wojciecha Sosnowskich” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej

2003 r.

 • „Kolędnicy idą” w budynku szkoły z Trzebosi
 • „Wokół kwietniej niedzieli” w budynku szkoły z Trzebosi

2002 r.

 • z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” w budynku remizy ze Słociny

2001 r.

 • „Jak to ze lnem było” w szkole z Trzebosi
 • ”Strój ludowy Lasowiaków i Rzeszowiaków z przełomu XIX i XX wieku” w szkole z Trzebosi

1999 r.

 • „40-lecie otwarcia Muzeum Regionalnego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. J. M. Goslara”
  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej
 • „Galeria twórczości ludowej i nieprofesjonalnej” w szkole z Trzebosi

1998 r.

 • „Galeria twórczości ludowej i nieprofesjonalnej” w szkole z Trzebosi

1997 r.

 • ekspozycja rzeźb Władysława Janusza w szkole z Trzebosi
 • „Zabawka ludowa Stanisława Naroga” w chałupie z Wrzaw

1995 r.

 • „Dawna Kolbuszowa i jej mieszkańcy” w dawnej synagodze
 • wystawa przedstawień św. Jana Nepomucena w chałupie z Wrzaw
 • i rzeźb Stanisława Szęszoła w szkole z Trzebosi

1991 r.

 • „Fajans polski w zbiorach Muzeum” – reedycja wystawy w chałupie z Wrzaw

1990 r.

 • „Sztuka ludowa Lasowiaków i Rzeszowiaków” w budynku szkoły z Trzebosi

1989 r.

 • „Julin – Kolbuszowa’89” w danej synagodze

1987 r.

 • „Wieś polska – zmiany w krajobrazie” – wystawa malarstwa i rysunku w danej synagodze
 • Ekspozycja pożarnicza w pomieszczeniu wynajmowanym przez Muzeum od kolbuszowskiej OSP; w 1991 r. przeniesiona do dawnej synagogi.

1985 r.

 • Ekspozycja grupy plastycznej „Ziemia”

1984 r.

 • „Kolbuszowa moje miasto” w dawnej synagodze
 • „Nowe nabytki MKL 1980-1983” w dawnej synagodze

1981 r.

 • „Ceramika ludowa ze zbiorów MKL” w dawnej synagodze
 • „Strój ludowy Lasowiaków i Rzeszowiaków” w dawnej synagodze
 • „Pasterstwo Wschodnich Karpat Rumuńskich” w dawnej synagodze (Studenckie Koło Etnografów Uniwersytetu Wrocławskiego)

1980 r.

 • „Ikony” – ekspozycja ze zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w dawnej synagodze
 • „Tkanina dekoracyjna Środkowego Wschodu” – ekspozycja ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie w dawnej synagodze
 • „Fajans polski w zbiorach MKL” w dawnej synagodze

1979 r.

 • „Najcenniejsze nabytki MKL”
 • „Park Etnograficzny w Kolbuszowej”
 • „Polska grafika ludowa” – wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie w dawnej synagodze
 • „Sztuka Nepalu” – wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie w dawnej synagodze
 • „Sztuka Jawy” – wystawa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie w dawnej synagodze

1978 r.

 • „Park Etnograficzny w Kolbuszowej” w chałupie z Żołyni
 • „Motywy pracy na roli w twórczości ludowej” w dawnej synagodze
 • „Wielcy Polacy, ich życie i dzieła w rzeźbie ludowej” – ekspozycja z Muzeum Etnograficznego w Toruniu w dawnej synagodze

1974 r.

 • „Kolbuszowskie w XXX-leciu PRL” w dawnej synagodze

1973 r.

 • „Plastyka obrzędowa Lasowiaków i Rzeszowiaków” w
 • „Pradzieje powiatu kolbuszowskiego” w
 • „Rzeszowski plakat i wydawnictwa turystyczne” w dawnej synagodze

1972 r.

 • „Sztuka ludowa Lasowiaków” w budynku dawnej synagogi
 • „Meble kolbuszowskie” w budynku dawnej synagogi

1966 r.

 • „Pradzieje powiatu kolbuszowskiego” w budynku dawnej synagogi
 • „Przemysły Puszczy Sandomierskiej” w budynku dawnej synagogi
 • „Kultura materialna i sztuka ludowa Lasowiaków” w budynku dawnej synagogi

1962 r.

 • „20 lat PPR na Rzeszowszczyźnie” – wystawa planszowa z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w dawnej synagodze
 • „Rzeszowskie w zaraniu dziejów w świetle wykopalisk” – wystawa planszowa z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w dawnej synagodze

1961 r.

 • „Cmentarzysko łużyckie z Trzęsówki” w Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej
 • „Zabytki powiatu kolbuszowskiego w akwarelach Józefa Augustynowicza” w Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej
 • „Reprodukcje arcydzieł malarstwa światowego” – objazdowa wystawa red. „Sztandaru Młodych” w Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej
 • „Chrońmy zabytki archeologiczne” w Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej

1959 r.

 • „Malowanki ludowe Lasowiaków” w Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej

1958 r.

 •  „Sztuka ludowa Lasowiaków” w Powiatowym Domu Kultury w Kolbuszowej