przetargi

Tytuł
A.261.1.2023 Budowa zespołu obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): zestawienie do stanu surowego otwartego Rządcówki z Rudnej Wielkiej
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023
10.01.2023 A.261.7.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
10.01.2023 A.261.3.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Budowa magazynu sprzętu rolniczego (strefa zaplecza „A” założenie dworskie)
10.01.2023 A.261.4.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Budowa magazynu technicznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - kontynuacja prac.
A.261.2.2022 Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Budowa założenia plebańskiego: kontynuacja prac budowlanych plebanii z Ostrów Tuszowskich
11.07.2022 r. A.261.8.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia „Oficyny dworskiej”
6.07.2022 r A.261.7.2022 Ogłoszenie o wyniku postepowania Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
29.06.2022 r. A.261.8.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji na modernizację budynku i otoczenia "Oficyny dworskiej"
21.06.2022 r. A.261.7.2022 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- „Wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”